آیین نامه ها

+ بیشتر
 • آیین نامه ضوابط پوشش کارکنان آستان قدس رضوی
 • آیین نامه نظارت بر ماموریت‌ها و سفرهای خارجی کارکنان
 • آیین نامه ثبت تجربیات مدیران
 • آیین نامه شفافیت اطلاعات
 • آیین نامه مدیریت تعارض منافع
 • آیین نامه تکریم ناذرین و واقفین
 • آیین نامه گزارشگری تخلف
 • آیین نامه خدمت در اماکن متبرکه آستان قدس رضوی

دستورالعمل ها

بیشتر +
 • دستورالعمل فرآیند ابلاغ بودجه
 • دستورالعمل تهیه و تدوین شیوه‌های اجرایی برنامه‌های سازمانی
 • دستورالعمل اجرایی مطالعه و بهبود روش‌های انجام کار
 • دستورالعمل تصویب بودجه
 • دستورالعمل نظارت بر بودجه
 • دستورالعمل نظارت بر اجرای طرح‌ها و کنترل پروژه
 • دستورالعمل ارزیابی عملکرد حوزه‌های سازمانی بر مبنای شاخص‌ها
 • دستورالعمل جمع‌آوری آمار و تهیه، تدوین و ارائه گزارشات آماری

اخبار معاونت و اطلاعیه ها

درباره ما

معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضوی در سال 1397 از تفکیک معاونت پشتیبانی و توسعه انسانی به دو معاونت «پشتیبانی» و «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» تشکیل شد که پس از بازطراحی ساختار در سال 1399، عنوان این معاونت به «طرح و برنامه» تغییر کرد.

ارتباط با ما

خانه  مشهد - چهارراه شهدا - سازمان مرکزی آستان قدس رضوی - معاونت طرح و برنامه

تلفن  051-32001146

ایمیل  tarh.barname@aqrazavi.org