فهرست دستورالعمل ها

عنوان کد مدرک واحد مورد استفاده نوع مستند دانلود فایل
دستورالعمل فرآیند ابلاغ بودجه 75105 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل تهیه و تدوین شیوه‌های اجرایی برنامه‌های سازمانی 75386 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل اجرایی مطالعه و بهبود روش‌های انجام کار 75384 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل تصویب بودجه 75104 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل نظارت بر بودجه 75106 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل نظارت بر اجرای طرح‌ها و کنترل پروژه 75123 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل ارزیابی عملکرد حوزه‌های سازمانی بر مبنای شاخص‌ها 75121 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
دستورالعمل جمع‌آوری آمار و تهیه، تدوین و ارائه گزارشات آماری 75114 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
تهیه و تنظیم ونظارت بر تبصره‌های بودجه 75113 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
انجام گزارشات موردی 75112 معاونت طرح و برنامه دستورالعمل‌های اجرایی دریافت
درباره ما

معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضوی در سال 1397 از تفکیک معاونت پشتیبانی و توسعه انسانی به دو معاونت «پشتیبانی» و «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» تشکیل شد که پس از بازطراحی ساختار در سال 1399، عنوان این معاونت به «طرح و برنامه» تغییر کرد.

ارتباط با ما

خانه  مشهد - چهارراه شهدا - سازمان مرکزی آستان قدس رضوی - معاونت طرح و برنامه

تلفن  051-32001146

ایمیل  tarh.barname@aqrazavi.org