فهرست آیین نامه ها

عنوان کد مدرک واحد مورد استفاده نوع مستند دانلود فایل
آیین نامه ضوابط پوشش کارکنان آستان قدس رضوی آ 241 آئین‌نامه و شیوه‌نامه
آیین نامه نظارت بر ماموریت‌ها و سفرهای خارجی کارکنان آ 225 آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه ثبت تجربیات مدیران آ 230 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه شفافیت اطلاعات آ 227 ستاد مرکزی آستان قدس رضوی آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه مدیریت تعارض منافع آ 226 ستاد مرکزی آستان قدس رضوی آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه تکریم ناذرین و واقفین آ 252 اداره کل نذورات آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه گزارشگری تخلف آ 231 مرکز بازرسی و حسابرسی داخلی آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه خدمت در اماکن متبرکه آستان قدس رضوی ش 100 معاونت اماکن متبرکه و امور زائرین آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه جذب و تأمین خادمیاران ش 211 معاونت اداری و پشتیبانی آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
آیین نامه معاملات آستان قدس رضوی ش 127 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آئین‌نامه و شیوه‌نامه دریافت
درباره ما

معاونت طرح و برنامه آستان قدس رضوی در سال 1397 از تفکیک معاونت پشتیبانی و توسعه انسانی به دو معاونت «پشتیبانی» و «برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی» تشکیل شد که پس از بازطراحی ساختار در سال 1399، عنوان این معاونت به «طرح و برنامه» تغییر کرد.

ارتباط با ما

خانه  مشهد - چهارراه شهدا - سازمان مرکزی آستان قدس رضوی - معاونت طرح و برنامه

تلفن  051-32001146

ایمیل  tarh.barname@aqrazavi.org